16-09-21 | 17.30 uur | ALV

Vanzelfsprekend volgen we de op dat moment geldende maatregelen bij onze activiteiten. Je wordt tijdig geïnformeerd wat deze inhouden.


Jouw mening vinden wij belangrijk!


Voorafgaand aan de Back in Business BBQ (aanvang 18.30 uur) nodigt het bestuur (uitsluitend) de leden graag uit om de Algemene Ledenvergadering bij te wonen. Tijdens de ledenvergadering legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid over 2020 en geeft inzicht in de financiën. Je kunt je vragen en opmerkingen kwijt en waar nodig invloed uitoefenen op het beleid van de vereniging. De agenda en bijbehorende stukken voor de vergadering worden tijdig toegestuurd.


Dus kom naar de ALV en laat je stem horen!


Programma ALV

17.30 uur inloop

17.45 uur aanvang ALV

18.30 uur einde ALV > aanvang Back in Business BBQ (zie aparte activiteit)


Datum: donderdag 16 september 2021

Genodigden: uitsluitend GRIC-leden

Aanvang: 17.30 uur

Locatie: De Jacobushoeve, Steenovensebaan 29, 4849 RD Dorst

Inschrijven: via het aanmeldformulier voor de Back in Business BBQ


16251368141VTCIvCn6aNUITNc

De Jacobushoeve is een prachtige oude schuur, waar het goed vertoeven is. Als het weer het toelaat, kunnen we heerlijk buiten zitten, achter het pand. Wil je meer weten over de geschiedenis van de Jacobushoeve en de huidige activiteiten die daar plaats vinden? Bas van Abeelen vertelt je er graag over!