06-10-20 | Informatie Gemeente Gilze en Rijen

Op verzoek van de gemeente delen we hierbij de volgende informatie:


Brief college van Burgemeesters en Wethouders

Op verzoek delen we deze brief m.b.t. de aangescherpte maatregelen per 29 september, kortheidshalve verwijs ik naar de inhoud hiervan.


Actuele noodverordening Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Hierbij delen we de actuele noodverordening van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant van 30 september.