Nieuws

01-12-21 | Oproep aan alle ondernemers uit Gilze en Rijen

Oproep aan alle bedrijven in Gilze en Rijen: welke ondernemer krijgt een Groene Pluim?

Bedrijven in de gemeente Gilze en Rijen kunnen zich opgeven tot en met 25 december. Een beter kerstcadeau voor het nageslacht is nauwelijks denkbaar. Overigens bedrijven die zich al eerder aangemeld hebben mogen dit weer doen, maar is niet persé noodzakelijk. Meld je aan via www.degroenepluim.nl


Stichting De Groene Pluim stimuleert ondernemers in heel Nederland om duurzaam te ondernemen. Door hen te belonen! Voldoe je als ondernemer ook aan een aantal criteria, dan ontvang je een Groene Pluim. Dat kost niets en levert je veel inspiratie, goede publiciteit en vooral een warm hart.

Onder aanvoering van wethouder Ariane Zwarts is Gilze en Rijen een duurzaam pad ingeslagen. Bijvoorbeeld met het project voor ondernemers ‘Zon op Bedrijfsdaken’ maakt de gemeente zonne-energie aantrekkelijk voor ondernemers. Maar er is meer. Veel meer. Want veel bedrijven zijn heel actief met duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Alleen, ze vinden het zo normaal, dat ze het niet doorvertellen. En dat is zonde. Want juist door te vertellen en vooral te laten zien wat je gedaan hebt, kunnen andere ondernemers leren van jouw ervaring. En zo ontwikkelen we toekomstbestendig ondernemen verder in onze gemeente.


Via De Groene Pluim worden deze bedrijven in het zonnetje gezet. De Groene Pluim is een landelijk initiatief met inmiddels ruim 260 aangesloten bedrijven en 32 Groene Pluimhouders. Zwarts: “We weten dat er nog veel bedrijven in deze regio in aanmerking kunnen komen voor een Groene Pluim. Gooi de schuchterheid van je af en meld je aan.” Ondernemers die klimaatverandering aanpakken of moeite doen voor duurzame consumptie, die ondernemers verdienen de Groene Pluim.

Door aan te sluiten maakt een ondernemer automatisch deel uit van een groep ondernemers die positief van zich laat horen. Uiteraard leren en delen deze ondernemers hun kennis door interactieve kennissessies, bedrijfsbezoeken, events en het raadplegen van een database met best practices. Als richtsnoer gelden de global goals, ook wel SDG´s genoemd, van de Verenigde Naties.


16383472386WAIjTkgH5fjFaFl

29-11-21 | Uitbreiding coronasteun

Kabinet breidt coronasteun voor ondernemers uit

Nieuwsbericht Rijksoverheid | 26-11-2021 | 19:15


Om het aantal contacten tot een minimum te beperken en daarmee de verspreiding van het coronavirus een halt toe te roepen, worden de coronamaatregelen verder aangescherpt. Het kabinet ziet dat dit grote gevolgen heeft voor ondernemers en werkenden en breidt daarom het steunpakket fors uit. Zo keert de loonsubsidie NOW terug en verhoogt het kabinet de Tegemoetkoming Vaste Lasten. Met deze uitbreiding is bijna 2,2 miljard euro gemoeid. Deze uitbreiding van het steunpakket komt bovenop de coronasteun die het kabinet op 16 november 2021 aankondigde. Lees verder >


26-11-21 | Aanscherping maatregelen

Avondsluiting en strengere maatregelen overdag

Nieuwsbericht Rijksoverheid | 26-11-2021 | 19:10


Het aantal coronabesmettingen is nog nooit zo hoog geweest als in de laatste weken. In het hele land is de toegang tot de zorg in gevaar. Helaas blijkt het noodzakelijk om planbare zorg zoals heupoperaties te stoppen, zodat de meest acute zorg nog wel door kan gaan. Bijvoorbeeld zware hartoperaties, kankerbehandelingen en niertransplantaties. We willen allemaal in het ziekenhuis, bij de huisarts en de polikliniek terecht kunnen als dat nodig is. Er wordt op korte termijn geen daling verwacht in de besmettingscijfers en ziekenhuisopnames. Daarom grijpt het kabinet in, met strengere maatregelen. Om zo het aantal coronabesmettingen terug te dringen en verdere overbelasting van de zorg te voorkomen. De maatregelen zijn erop gericht om het aantal contactmomenten per dag sterk te verminderen. Daarbij gaat het dagelijks leven overdag (school, werk, sport et cetera) door, maar wel met aanvullende regels. In de avond is bijna alles gesloten. Lees verder >

23-11-21 | Haansberg beloond met KVO certificaat

Den Haag, 11 november 2021


Bedrijventerrein De Haansberg in de gemeente Gilze en Rijen heeft het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen Continu Samenwerken behaald. Dit Keurmerk is een waardering voor bedrijventerreinen waar drie jaar en langer wordt samengewerkt om de veiligheid te verbeteren. Een belangrijke voorwaarde in het proces om een KVO-B-certificaat te behalen is dat de gevestigde ondernemers samen met de gemeente, politie en brandweer, afspraken maken om overlast, criminaliteit en onderhoud en beheer aan te pakken. Dit levert een veiliger omgeving op met als resultaat een groter gevoel van veiligheid en minder schade. Daar profiteert iedereen van. Keuker Veiligheidszorg Ondernemingen heeft dit proces onder auspiciën van MKB Nederland begeleid.


Een onveilige omgeving zorgt voor veel schade en overlast en kan ‘het ondernemen’ behoorlijk in de weg zitten. Om een veilige bedrijfsomgeving te waarborgen, is MKB-Nederland in samenwerking met het ministerie van Justitie en Veiligheid in 2005 gestart met een Keurmerk Veilig Ondernemen voor Bedrijventerreinen. In het KVO-B maken ondernemers samen met de andere betrokken partijen afspraken, zoals:

• het organiseren van bijeenkomsten voor en door ondernemers over 'schoon, heel en veilig'

• beter georganiseerd toezicht door politie en beveiliging.

• het beter beveiligen en verlichten van panden enz.

• realiseren van camerabeveiliging

• investeringen in de openbare ruimte (groenvoorziening, straatverlichting, parkeervoorzieningen enz.).


De schade die het bedrijfsleven jaarlijks lijdt door criminaliteit en onveiligheid wordt door deze en andere maatregelen fors verminderd. Het KVO-B heeft direct effect op het veiligheidsgevoel van ondernemers, werknemers en burgers. Maar ook is er vaak een structurele verbetering van de samenwerking tussen ondernemers en andere partijen te zien.


In heel Nederland worden veel bedrijventerreinen veiliger gemaakt met behulp van de KVO-B-methode. De ervaringen die inmiddels zijn opgedaan in verschillende gebieden bewijzen het succes van de werkwijze: met alle partijen aan tafel om een veilig bedrijventerrein te realiseren. De KVO-methode wordt gezien als een goede basis om in gezamenlijkheid te werken aan kwaliteit in veiligheidszorg. Terreinen die alle stappen hebben doorlopen krijgen aan het eind als waardering het Keurmerk toegewezen. Na drie jaar volgt een evaluatie en hercertificering. Inmiddels hebben al meer dan 1000 bedrijventerreinen in Nederland een Keurmerk behaald.


Voor meer informatie over het KVO-B bezoekt u de website: https://www.mkb.nl/kvob

16-11-21 | Uitbreiding steunmaatregelen

Kabinet komt met uitbreiding steun na nieuwe coronamaatregelen

Nieuwsbericht rijksoverheid.nl | 16-11-2021 | 13:30


Er komt financiële steun voor bedrijven die worden geraakt door de nieuwe coronamaatregelen die sinds afgelopen zaterdag 13 november gelden. Het kabinet vervangt de eerder aangekondigde regeling Vaste Lasten Nachtsluiting horeca (VLN) door de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Het doel is getroffen ondernemers te ondersteunen met het betalen van hun vaste bedrijfskosten in het vierde kwartaal van 2021. Er komt ook aanvullende steun voor evenementen die door het aangekondigde verbod niet kunnen doorgaan. Daarnaast komt er steun voor de landbouwsector, de culturele sector en de sportsector. Lees verder >


10-11-21 | Activiteiten geannuleerd

Deze week heeft het bestuur uitgebreid gesproken over het al dan niet door laten gaan van de activiteiten. O.a. het sterk oplopend aantal coronabesmettingen, het achterblijven van het aantal aanmeldingen, het dringende advies om 1,5 meter afstand te houden en de verwachting dat de maatregelen a.s. vrijdag zeker niet versoepeld gaan worden zijn meegenomen in de besluitvorming. GRIC wil haar verantwoordelijkheid nemen, geen onnodige risico’s creëren en heeft dan ook besloten alle resterende activiteiten van dit jaar te annuleren. Het bestuur betreurt ten zeerste dit besluit te moeten nemen maar is van mening in de huidige omstandigheden niet anders te kunnen.

03-11-21 | Update Jonge Klimaatbeweging in het nieuws

03-11-21 update | Jonge Klimaatbeweging in het nieuws

Aniek Moonen op COP26 diner met Rutte: “We houden contact”

'Bittere pil dat klimaatwetenschappers niet doordringen tot ministers'

‘Elke megaton CO2-uitstoot kost mensenlevens’


12-10-21 | GRIC helpt Jonge Klimaatbeweging naar klimaattop

De Jonge Klimaatbeweging is een onafhankelijke stichting gebaseerd op een duidelijk idee: jongeren verdienen een stem om hun eigen duurzame toekomst vorm te geven. Ze zetten zich in voor een wereld waarin jongeren meepraten over hun eigen toekomst en goed zorgen voor de aarde niet meer dan logisch is. Ze strijden voor een toekomstbestendige samenleving waarin rechtvaardigheid en empathie centraal staan.

 1634049031z8qbBR9pRCul161Z


Eind oktober willen ze daarom met 5 jongeren afreizen naar de klimaattop in Glasgow. Deze jongeren zullen in samenwerking met jongeren uit ontwikkelingslanden, die via het We Are Tomorrow Global Partnership partners zijn van de Jonge Klimaatbeweging, de wereldwijde stem van jongeren vertegenwoordigen tijdens de klimaattop.


Omdat klimaatverandering alleen tegen te gaan is als we met mensen van over de hele wereld samenwerken.


1634049013VRUlexIRkGhgkSYt


Vanaf 31 oktober 2021 vindt de wereldwijde klimaattop plaats in Glasgow. Deze klimaattop wordt gezien als de laatste kans om de ernstige gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan. De afspraken die hier gemaakt worden, zullen van grote invloed zijn op de toekomst van jongeren. Als klimaatverandering niet wordt terug gedrongen, zullen jongeren en hun kinderen hier de zeer hoge rekening voor moeten betalen. Het is dus van groot belang dat jongeren een stem krijgen in het wereldwijde klimaatdebat. Helaas is dat nog altijd niet het geval en krijgen jongeren maar zelden de kans om hun visie te delen met beleidsmakers. De Jonge Klimaatbeweging is hard op weg om hier verandering in te brengen.


Omdat zij allemaal vrijwilligers zijn, hebben ze helaas niet de financiële middelen om de hoge kosten van de reis naar de klimaattop te betalen. Daarom is hulp hard nodig! GRIC springt bij met een bedrag van €500 omdat we geloven in de kracht van de jeugd. Als tegenprestatie zal De Jonge Klimaatbeweging tijdens een van de GRIC activiteiten in 2022 een presentatie aan de GRIC leden geven!


Ben je geïnspireerd en wil je ook helpen?

Doneer dan ook via de GoFundMe actie van De Jonge Klimaatbeweging.

02-11-2021 Coronamaatregelen aangescherpt

Besmettingen moeten omlaag, passende maatregelen nodig

Nieuwsbericht Rijksoverheid | 02-11-2021 | 19:15


Het aantal besmettingen is in de afgelopen weken hard gestegen. Steeds meer mensen worden opgenomen in het ziekenhuis. Het aantal coronapatiënten op de IC’s loopt nu open kan volgens de berekeningen nog verder oplopen. Het RIVM verwacht een piek van 500 Covid-patiënten op de IC deze winter. Om ervoor te zorgen dat we iedereen goede zorg kunnen blijven bieden en de kwetsbaren in de samenleving beschermen tegen de toegenomen aanwezigheid van het coronavirus, neemt het kabinet extra maatregelen om de snelle verspreiding van het virus af te remmen. Daarbij wil het kabinet de samenleving zo veel mogelijk en zo veilig mogelijk open houden. Deze maatregelen komen bovenop de regels die op dit moment al gelden zoals de sluitingstijden voor de horeca en het maximale aantal van 75 procent bezoekers voor evenementen binnen zonder zitplaats. Lees verder >


01-11-21| TVL regeling beëindigd

TVL-regeling beëindigd; 6,2 miljard euro toegekend

Nieuwsbericht Rijksoverheid | 01-11-21 | 10:32


In het derde kwartaal van 2021 hebben ruim 35.000 ondernemers een aanvraag gedaan voor de coronasubsidieregeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Het gaat om bedrijven die in die periode minimaal 30% omzetverlies hadden. In vergelijking met het tweede kwartaal is het aantal aanvragen ongeveer gehalveerd. Nu de economie zich sterk herstelt, is de TVL beëindigd. In de totale looptijd van 16 maanden werden ruim 351.000 aanvragen ingediend. Tot nu toe is in totaal 6,2 miljard euro aan TVL-steun toegekend. Lees verder >

29-10-21 | Versterking commissie Haansberg gezocht

Bedrijventerrein Haansberg ligt aan de Oude Rijksweg ten zuidoosten van de kern Rijen. De ondernemers op het bedrijventerrein hebben zich georganiseerd in commissie Haansberg, deel uitmakend van het GRIC.

Wegens vertrek van een aantal leden zijn zij op zoek naar versterking. Ben jij die gemotiveerde ondernemer, gevestigd op Haansberg, die wil meedenken over doelstellingen en activiteiten voor het bedrijventerrein? Stuur ons dan een bericht via info@gric.nl en we nemen contact met je op.

29-10-21 | Vacature penningmeester

Ben jij die gemotiveerde ondernemer die als penningmeester de financiën wil beheren van de actieve ondernemersvereniging GRIC? Wil jij meedenken over doelstellingen van het GRIC en over te organiseren activiteiten?


Omdat onze huidige penningmeester Jolanda van Dongen aangegeven heeft volgend jaar haar bestuurstermijn niet te verlengen, ontstaat een vacature binnen het bestuur voor de functie van penningmeester. Heb je interesse of wil je meer informatie over deze functie? Stuur ons dan een bericht via info@gric.nl en we nemen contact met je op!

27-10-21 | Ontbijtsessie Broodfonds 03-11-21 geannuleerd

Helaas zijn er - ondanks het openstellen van de bijeenkomst voor álle ondernemers uit de gemeente - niet genoeg aanmeldingen om te voldoen aan het door de BroodfondsMakers gestelde minimum en moeten we deze bijeenkomst dan ook annuleren. Graag wijzen we je op de mogelijkheid om op 16 november a.s. een online informatieavond van de BroodfondsMakers bij te wonen. Je kunt hiervoor inschrijven via de website van het Broodfonds: Informatieavond 16 november 2021


14-10-21 | Peter van der Wel neemt ondernemers mee naar Goede Toekomst

‘vlees’ uit de printer en groene energie in overvloed

Peter van der Wel neemt ondernemers mee naar de Goede Toekomst


Op donderdag 14 oktober organiseerden Rabobank, Gemeente Gilze en Rijen en GRIC de traditionele Ondernemersbijeenkomst. Dit jaar, vanwege de COVID-19 maatregelen, niet in de raadszaal van het Gemeentehuis maar in Cultureel Centrum De Schakel. Hilde van Opstal, haar team en het bestuur van GRIC stonden om 19.30 uur klaar om de QR codes van de verwachte 125 ondernemers uit de hele gemeente te scannen, hen de traditionele naambadges te overhandigen en te voorzien van koffie of thee.


163471415463di2mlvPkxggJpz.1634714181PiIoCPUi0Zga9bec.16347141340hL4zE8CcJFMcwjy


Tegen 20.00 uur nodigde GRIC voorzitter Bert Wagemakers de aanwezigen uit om plaats te nemen in de Theaterzaal. Daar opende hij de avond met een speciaal welkom aan burgemeester Alssema en wethouders Vermorken en Diepstraten en keek daarna even kort terug op de afgelopen periode waarin alle fysieke bijeenkomsten vervielen en GRIC over moest gaan op digitaal informeren van haar leden. Gelukkig is het eindelijk weer mogelijk bezig te zijn met de core business van de vereniging: het organiseren van verbindende bijeenkomsten waarin de leden geïnformeerd en geïnspireerd worden. Wethouder David Vermorken sprak daarna over de zaken die de gemeente ondernam om tijdens de afgelopen periode het contact met de ondernemers te houden en over de geplande invulling van de extra gelden die beschikbaar zijn gesteld door de overheid om de lokale samenleving te ondersteunen in de herstart na corona. Als laatste heette Ron Roovers namens de Rabobank de aanwezigen van harte welkom. Ook hij keek kort terug op wat de afgelopen periode voor de Rabobank heeft betekent, en voorzichtig vooruit naar de komende periode waarbij hij opmerkte dit liever over te laten aan de gastspreker van deze avond.


Daarna nam Peter van der Wel – econoom en futuroloog – het woord en gaf de aanwezigen zijn kijk op de toekomst met een sterke visuele presentatie. Hij nam ze mee naar 2036 waarin er ‘vlees’ van PCFA eiwitten uit de printer gegeten wordt en we ‘omkomen’ in groene energie.


1634714477MQbMFQ5vACjq9bnS.16347143391Bo7aJpx7ApUlQuG.1634714536v6TcVb2qogCqzHaH


Hij leerde ze de 1e wet van de informatiesamenleving: “iedere 2 jaar worden computerkracht en digitale opslag- en transportcapaciteit de helft goedkoper”. Geïllustreerd door een grafiek maar nog beeldender, door een verjaardagskaart met muziekchipje, dat net zoveel computerkracht heeft als de landing op de maan in 1969. Dit geeft allerlei mogelijkheden om bijv. het proces van opwekken van groene energie te versnellen. Naar zijn mening is het van de zotte dat er zoveel meer subsidie naar fossiele brandstoffen gaat dan naar duurzame initiatieven. Dat moet omgedraaid worden – ‘no more money for fossil fuels’. Maar zelfs als dit in hetzelfde tempo doorgaat zal in 2036, door de aloude wet van vraag en aanbod, meer duurzame energie beschikbaar zijn dan er nodig is. Hierdoor wordt de prijs vanzelfsprekend lager en is er steeds minder behoefte aan fossiele energie. Dit heeft weer gevolgen voor allerhande aanverwante vervuilende industrieën die overbodig worden zoals bijv. de staalproductie (want geen tankers en leidingen meer nodig) en dus voor het terugdringen van de CO2 uitstoot. Daarnaast beargumenteerde Peter dat de huidige inrichting van de intensieve landbouw en veeteelt niet langer houdbaar is. Eenvoudig gesteld: het kost simpelweg te veel, en niet alleen in geld, om 1 kg vlees te produceren. Hij is er zelfs van overtuigd dat we in 2036 allemaal aan de medium geprinte steak zitten en er kleinschaliger, biologisch geboerd wordt. Peter voorziet dus een goede toekomst waarin groene energie in overvloed beschikbaar en betaalbaar is, voedsel op een andere manier geproduceerd wordt en de vrijgekomen ruimte teruggegeven kan worden aan de natuur. Een fijner en mooier Nederland!


1634714281gqYlGs1ag1iyhI3t.1634714621Agapfw46XagaYBMB


Na deze inspirerende kijk in de toekomst werd de avond afgesloten met een praatje, drankje en bittergarnituur en zijn we ervan overtuigd dat de deelnemers in de toekomst vast nog eens aan deze, wellicht profetische lezing, van Peter van der Wel denken!


1634714704Hn9Sii4lNQ1IBlRB.1634714731pNV6r4asc7yUbamS.1634714804av6oSAyIbSXcbjl3.1634714872aJ1pn30PZXJ3vB8b


Bekijk alle foto's in het foto archief hier >

foto's Bedrijfsfotografie Brabant

09-10-21 | Week van de Duurzaamheid 2021

Activiteiten Week van de duurzaamheid

In de week van 9 tot en met 17 oktober is het de landelijke ‘Week van de duurzaamheid’. Er zijn dan in onze gemeente activiteiten in het kader van duurzaamheid in onze gemeente. Zo is er een inspiratiesessie over groene daken, een lezing van Helga van Leur en een duurzame huizenroute waarbij inwoners hun huizen voor je openstellen. Tot ziens bij een of meer van deze activiteiten! Lees verder >

23-09-21 | Geslaagde Ladies Day 2.0

Met een gezellig groepje vrouwelijke GRIC-ondernemers brachten we (per fiets en auto) een bezoek aan Wijngaard Hof van Baarle voor een rondleiding, een bezoek aan de wijnmakerij en een proeverij. Het was fantastisch zonnig weer dus onze middag kon niet meer kapot.


1632815144jjo9asyx5B55adQl1632814685fLZ2jbb5eKkD7T3U1632814726wHL06ZcctsXGd7SX

Bekijk hier alle foto's!


De enclave

De druivenstokken zijn aangeplant in het landelijke gebied van Boschoven, aan de rand van de Europese tweeling-gemeente Baarle-Nassau/Hertog. Midden in de wijngaard ligt de meest Noordelijke enclave van Nederland/België. Da’s altijd wel grappig om te zien in Baarle: zó sta je in Nederland en zó in België.


1632815548Sgb2BKpIBSwRmXgODe druif

Sinds de oprichting in 2008 zijn er op 2,5 hectare grond 9 rassen aangeplant, met een totaal zo'n 7500 druivenplanten. Rood: Cabernet Cantor en Cabernet Cortis, Regent, Rondo. Wit: Helios, Hibernal, Johanniter, Muscaris en Solaris. Door het matige weer van deze zomer worden de druiven zeker 10 dagen later geplukt dan gebruikelijk met het eigen personeel (5 personen) en zo’n 10 vrijwilligers. Half september is er gestart met de eerste pluk van Solaris. De Hibernal-druiven worden pas in november geplukt, want daarbij gaat het om de sap opbrengst.


1632815573TuGU0sECNjw74gMTDe winnaar

De Hof van Baarle is erg goed in het maken van wijn. Kijk maar eens naar de volgende prijzen die ze gewonnen hebben. Echt superknap dat een Nederlandse wijngaard dit voor elkaar heeft gebokst! Want de concurrentie wordt steeds groter.


*Enclaves Rood: Deze volle droge rode wijn heeft Top Goud behaald op de International PIWI Wine Award 2020 en Zilver op de Wijnkeuring der lage landen 2020.

*Hertogen wit: deze cuvée heeft de gouden medaille behaald op de International PIWI Wine Award 2020.

*Helios: een heerlijke zachte halfzoete zomerwijn die de zilveren medaille behaalde op de International PIWI Wine Award 2019.

*Muscaris: winnaar van de zilveren medaille behaald op de International PIWI Wine Award 2019.


1632815592mDHw0DGEuZ0cYH0qDe weetjes

We kregen van één van de twee eigenaren een interessante uitleg in de wijngaard, de wijnmakerij en in het proeflokaal. We weten nu dat de ranken in de winter worden gesnoeid, want druiven groeien op nieuw hout. Dat er vaak rozenstruiken bij de ranken geplant worden: als er ongedierte of ziektes in de rozen voorkomen is dat een seintje voor de eigenaar om op tijd in te grijpen zodat de druivenranken niet worden aangetast met dezelfde ziektes. Van 1200 kg druiven blijft ongeveer 1000 liter wijn over. Het etiket op de wijnflessen laat de kerken zien van Nassau en Hertog. Rosé is altijd snel uitverkocht! (Rosé wordt trouwens op dezelfde manier gemaakt als rode wijn maar kent een veel korte pulpgisting waardoor de kleur lichter blijft.) Eiken wijnvaten gaan maar zo’n 2-3 jaar mee: daarna werkt de magie ervan niet meer en worden ze verkocht.


1632815610RjFUOX6jZNBm8lZjDe proeverij

We konden niet wachten om de wijn eindelijk te proeven. Bij het zien van de lekkere kaasjes, druivenjam en brood begonnen we al te watertanden. Maar… er gaan eerste heel wat handelingen aan vooraf. Het glas goed beet pakken (aan steel of voet). Dan moet er uitgebreid naar de wijn in het glas gekeken worden. Vervolgens er aan ruiken, walsen, en nog een keer aan ruiken. En JAWEL uiteindelijk een klein slokje proeven en al dan niet doorslikken. De mond neutraliseren met een stukje brood en nog een keer proeven. De droge witte en witte halfzoete wijnen vielen het beste bij ons in de smaak. In het winkeltje werd er dan ook goed geshopt!


1632815634fs0YhjmvEQrLS9IYHet was lachen geblazen met de dames. Kortom: een hele gezellige, lekkere en geslaagde GRIC Ladies Day. Op naar de 3.0 in 2022.


Daphne Marcus + Hélène van Zon

23-09-21 | Wijziging locatie jaarlijkse Ondernemersbijeenkomst

Helaas kan de jaarlijkse Ondernemersbijeenkomst op 14 oktober dit jaar niet in de raadszaal plaatsvinden en is daarom verplaatst naar Cultureel Centrum De Schakel in Gilze.

21-09-21 | Prinsjesdag 2021

Nederland herstelt zich snel na coronacrisis, maar ondersteuning van mensen en bedrijven blijft nodig

Nieuwsbericht Rijksoverheid | 21-09-2021 | 15:15


Nederland staat er beter voor dan verwacht. De vaccinatiegraad stijgt en de economische vooruitzichten zijn gunstig. Mede dankzij de steunpakketten en de veerkracht van ondernemers en werkenden komt de economie goed uit de coronacrisis. Er zijn weinig faillissementen en de werkloosheid is (zeer) laag. Dit laat onverlet dat er ook de komende periode maatregelen nodig zijn om mensen en bedrijven te ondersteunen bij gevolgen die zij ondervinden van de coronacrisis. Mede daarom presenteert het kabinet – ondanks de demissionaire status – plannen voor 2022 die niet kunnen wachten. Lees alle stukken over Prinsjesdag 2021 >

16-09-21 | Geslaagde ALV en Back in Business BBQ

Jacobushoeve – wat een fijne plek!


De avond, of eigenlijk nog middag, werd om 17.30 uur afgetrapt met de ALV die qua locatie waarschijnlijk de meest unieke in de historie van GRIC was. Midden in het weiland, onder een festivaltent, legde het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid in 2020. Henny Schilder-Riesouw nam afscheid van het bestuur (nogmaals bedankt Henny!), Rob de Swart verlengde zijn bestuursperiode met nog eens 3 jaar en de voordracht van Daphne Marcus als nieuw bestuurslid werd onder luid applaus door de aanwezigen bekrachtigd.


Nadat voorzitter Bert Wagemakers de ALV had afgesloten met de hoop veel van onze leden in het najaar bij de activiteiten te mogen verwelkomen, verplaatsten de aanwezigen zich naar het terras van de Jacobushoeve. Daar sloten om 18.30 uur meer GRIC leden aan zodat er een mooi aantal van 60 personen kon genieten van een eerste buitenbijeenkomst sinds maart 2020 (!).


1631869308E9tMheYXAwlNKaCP


Het personeel van de Jacobushoeve voorzag iedereen van een drankje, de barbecue ging aan en binnen stond een buffet met heerlijke salades en brood klaar. Als dessert kon er nog uit diverse smaken ij, door de Jacobushoeve vers gemaakt, gekozen worden. Tafelgoochelaar Hens van Amelsfoort vermaakte de gasten met zijn vingervlugge trucs en bijbehorende babbels. Het weer èn de sfeer waren fantastisch, het was overduidelijk goed elkaar weer een keer te zien en spreken. Kortom, een geslaagde ALV en een supergezellige bijeenkomst!


Bas van de Jacobushoeve, dank voor de goede zorgen. Aanwezige leden, hartelijk dank voor jullie deelname. Graag tot de volgende activiteit!


1631869016DTPLgOSy6JVFJhEW16318690271GSd1MscW7Zp4RND

15-09-21 |Versoepeling coronamaatregelen

Nederland verder open met coronatoegangsbewijs

Nieuwsbericht Rijksoverheid |14-09-2021 | 19:08


Vanaf 25 september kunnen we zonder de verplichte 1,5 meter maatregel. Dit is een grote stap vooruit. Zo kan de horeca weer op maximale capaciteit open en zijn alle evenementen toegestaan. Inmiddels hebben bijna 13 miljoen mensen minimaal één vaccinatie gehad. Ruim 11 miljoen mensen zijn volledig gevaccineerd. Het aantal mensen dat met COVID-19 in het ziekenhuis en op de IC is opgenomen is stabiel. Het overgrote deel van positief geteste en opgenomen patiënten is nog ongevaccineerd. De vaccinatiegraad is nu hoog genoeg om de verplichte 1,5 meter afstand overal op te heffen, maar nog niet hoog genoeg om dit zonder voorwaarden te doen. Alleen met een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad kunnen alle maatregelen worden losgelaten, de kwetsbare mensen in de samenleving worden beschermd en blijft iedereen toegang tot zorg hebben. In november beoordeelt het kabinet de resterende maatregelen. Lees verder >


08-09-21 | GRIC in Weekblad Gilze Rijen

Afgelopen week stond onderstaand artikel in de verenigingskrant van Weekblad Gilze Rijen. We zouden het waarderen als je deze in je netwerk zou willen delen om zo potentiële nieuwe (Junior) leden te bereiken.


1631177885c6fBYPPh3DB12G8K


16-09-21 | Afscheid bestuurslid Henny Schilder-Riesouw

Tijdens de ALV op 16-09-21 hebben we afscheid genomen van Henny Schilder-Riesouw als GRIC bestuurslid. Haar bestuursfunctie is overgenomen door Daphne Marcus. Het bestuur bedankt Henny hartelijk voor haar inzet gedurende de afgelopen jaren!


1632299116YhN4c2RvNhvWvKQv


07-09-21 | Deadline vaststellingsverzoek NOW-1 nadert

Accountants en ministerie vinden oplossing vaststelling NOW

Nieuwsbericht | 07-09-2021 | 15:44


De beroepsorganisatie voor accountants (NBA) en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben een oplossing gevonden voor enkele complexe problemen waar accountants soms tegenaan lopen bij de controle van de Corona-subsidie NOW. Hiermee zijn mogelijke obstakels weggenomen voor bedrijven om de aanvraag van de definitieve NOW-subsidie te doen. Het is heel belangrijk dat bedrijven uit de eerste ronde NOW deze aanvraag snel doen, want als UWV geen aanvraag ontvangt, wordt de definitieve NOW-subsidie vastgesteld op nul.


Op dit moment blijft het aantal vaststellingsverzoeken voor NOW-1 nog achter. UWV heeft nu 64.000 verzoeken binnen van de circa 140.000 aanvragers. Meer dan de helft, ongeveer 76000 bedrijven, moet dit dus de komende twee maanden nog doen. Het is belangrijk dat deze bedrijven dit echt uiterlijk 31 oktober aanstaande doen. Als UWV op die datum geen verzoek binnen heeft, wordt de subsidie op nihil vastgesteld, dat betekent dat een bedrijf geen recht heeft op de NOW. Ook deze subsidie wordt immers betaald uit publiek geld, dus is het belangrijk dat wordt vastgesteld dat bedrijven hier recht op hebben.

08-09-21 | We zijn weer gestart!

De eerste activiteit is een feit!

Ontbijtsessie Zon en Groen op Bedrijfsdaken


Woensdag 8 september 2021 gaat de GRIC-boeken in! Voorzitter Bert Wagemakers kon na maar liefst 1 jaar zo’n 20 ondernemers persoonlijk ontvangen voor een ontbijtsessie bij Van der Valk.


Namens Gemeente Gilze en Rijen namen 2 sprekers de onderwerpen Zon en Groen op Bedrijfsdaken met de aanwezigen door. Willem Buiter verzorgde de informatie over de mogelijkheden voor zonnepanelen op de bedrijfsdaken. Martine Krueger van Klimaatsupport nam daarna het groene dak voor haar rekening. Als laatste inspireerde Corné van den Boogaart van Energie Gilze Rijen iedereen met zijn kenmerkende praktische kijk op de zaken. Als we geen zonneweides in het buitengebied willen moeten de panelen op de daken, dus kom in actie, de noodzaak mag duidelijk zijn!


Weet je niet hoe je moet beginnen? Zie je door de bomen de panelen niet meer? Gemeente Gilze en Rijen biedt je een gratis dakscan aan. Al 40 ondernemers gingen je voor! Willem Buiter komt dan op afspraak bij u langs om de mogelijkheden in kaart te brengen. De dakscan vraag je aan via duurzaamheid@abg.nl.
Groen op bedrijfsdaken toegevoegd aan ontbijtsessie

Naast zonnepanelen wordt tijdens de ontbijtsessie van 8 september a.s. ook de mogelijkheden voor een groen dak besproken.


Groen op bedrijfsdaken 

Verkoeling in de zomer, wateroverlast tegengaan, dakbedekking die langer meegaat. De lijst van voordelen van een groen dak is lang! Tijdens de ontbijtsessie wordt ingegaan op welk type groene daken er zijn, hoe je een groen dak aanlegt, de subsidiemogelijkheden en wat de randvoorwaarden zijn. 


Zon op bedrijfsdaken

U heeft een groot dak en vraagt zich af of het hebben van zonnepanelen op uw dak uw voordeel kan bieden. Dat roept direct vragen op en dat kost tijd. Zonne-energie is simpelweg niet uw corebusiness. U wilt focus houden op uw eigen werk en advies krijgen bij verduurzamen. ABG-Gemeenten adviseert u door de mogelijkheden van zonnepanelen op een rij te zetten.


Datum: woensdag 8 september 2021

Aanvang: vanaf 07.45 uur staat een uitgebreid ontbijtbuffet voor je klaar

Locatie: Van der Valk Hotel Gilze-Tilburg, Klein Zwitserland 8, 5126 TA Gilze

Aanmelden: t/m 5 september 2021 via het aanmeldformulier

Let op: een coronabewijs is nodig voor toegang

01-07-21 | GRIC Junior bedrijfsbezoek Wilgenhart

Op donderdagavond 1 juli hebben we met zo’n 15 junioren een bezoek gebracht aan Wilgenhart en Wilgenweide, gerund door de jonge ondernemers Vera van den Avoird en Dave Govers, samen met haar ouders.


Na een welkomstwoord door onze voorzitter Bert Wagemakers, hebben Vera en Dave ons uitgebreid verteld over het tot stand komen van Wilgenhart. Een heel inspirerend verhaal, waar maar weer uit blijkt dat het, zeker als jonge, startende ondernemer, belangrijk is om je eigen weg te volgen en dat je er met een gezonde dosis lef en doorzettingsvermogen wel komt.


En het resultaat mag er zijn. We hebben een rondleiding langs de zorgboerderij en de kamers van de B&B, kennis gemaakt met de alpaca’s, en de minicamping bekeken. Dave vertelde over de inrichting van de verschillende kamers, en hoe ze zoveel mogelijk zelf gemaakt hebben met de materialen die al aanwezig waren in de vroegere tuinderij en boerderij. Vera vertelde over het succes van de zorgboerderij, waar voor de verschillende cliënten maatwerk wordt geleverd, zodat ze met heel veel plezier daar meehelpen en echt in hun kracht komen. Variërend van het helpen poetsen van de kamers van de B&B, aanspreekpunt zijn voor de gasten van de minicamping en het verzorgen van de dieren.


16252162882TJTQxg4Z39v1nr41625216303sDKSSt08UeCQis201625216335cHMRFS2UYKZRovX9


Na afloop van de rondleiding hebben Vera en Dave ons nog een heerlijke maaltijd en een zelfgemaakt toetje voorgeschoteld. Het was top, bedankt Vera en Dave!


1625216371tMeM3ZhGcGXFdI7v


Coronamaatregelen activiteiten

Coronatoegangsbewijs vereist voor onze activiteiten

Hieronder lees je hoe je een coronatoegangsbewijs kunt maken:


Vooraf

1. Download de CoronaCheck-app of ga naar CoronaCheck.nl

2. Upload 1 van de volgende bewijzen in de CoronaCheck-app:

  1. Vaccinatiebewijs: je kunt dit uploaden als je volledig ben gevaccineerd. Je bewijs is pas geldig vanaf 14 dagen nadat je volledig gevaccineerd bent.
  2. Testbewijs: voorafgaand dien je je binnen 24 uur voor de aanvangstijd te laten testen. Je kunt hiervoor een afspraak maken via www.testenvoortoegang.org.
  3. Herstelbewijs: vanaf 1 juli kan dit bewijs worden opgehaald in de CoronaCheck app.


Bezoek

Neem je coronatoegangsbewijs mee via de CoronaCheck-app of print een papieren bewijs.

Bij de ingang wordt uw QR-code gescand. Vergeet niet uw legitimatiebewijs mee te nemen, want deze gegevens worden vergeleken met de gegevens in het coronatoegangsbewijs.


Uiteraard volgen wij alle maatregelen vanuit de overheid en het RIVM nauwlettend en worden deze waar nodig toegepast.


29-06-21 | Aanpassing steunpakket

Aanpassingen steunpakket door herstel economie

Nieuwsbericht van Rijksoverheid.nl | 29-06-2021 | 15:15


De maatschappelijke- en economische impact van het coronavirus neemt snel af en de economie herstelt zich. Het gaat ook wezenlijk beter dan vier weken geleden bij de aankondiging van het nieuwe steunpakket werd verwacht. Het kabinet ziet daarin aanleiding om een wijziging te doen in de loonsubsidie NOW. Nu alle bedrijven open mogen, mogen werkgevers in het nieuwe pakket nog een omzetverlies tot maximaal 80 procent opgeven. Daarnaast verlengt het kabinet de periode waarin ondernemers uitstel van belasting kunnen aanvragen tot 1 oktober. Lees verder >


24-06-21 | TVL 2e kwartaal van start

Tegemoetkoming Vaste Lasten tweede kwartaal 2021 van start

Nieuwsbericht Rijksoverheid | 24-06-2021 | 09:01


Ondernemers die in het tweede kwartaal van 2021 (april, mei en juni) geraakt zijn door de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, kunnen vanaf 25 juni 08:00 uur de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL Q2 2021) aanvragen. Het subsidiepercentage is verhoogd van 85% tot 100%. Ondernemers kunnen nu kiezen tussen 2 referentieperioden: het tweede kwartaal van 2019 of het derde kwartaal van 2020. Startende ondernemers die voor 30 juni 2020 zijn ingeschreven in het Handelsregister kunnen daardoor ook TVL Q2 aanvragen. Mkb-bedrijven kunnen maximaal € 550.000 subsidie voor het tweede kwartaal ontvangen. Voor grote bedrijven is dat eenmalig € 1.200.000. Voor de land- en tuinbouwsector blijft er een opslag voor speciale kosten voor het in leven houden van dieren en gewassen. Lees verder >


16-06-21 | Bericht van de gemeente

Hoe gaan de zaken? En wat kan de gemeente voor u betekenen?


Beste lokale ondernemer,


De afgelopen periode vroeg het uiterste van veel ondernemers. De coronapandemie en de maatregelen om verspreiding van het virus te voorkomen, brachten veel nieuwe kansen, knelpunten en uitdagingen met zich mee. Elke ondernemer heeft zijn eigen verhaal. We leven mee met de ruim 2.200 ondernemers in onze gemeente en willen graag iets voor hen betekenen. Dat is maatwerk. Zeker nu het einde in zicht lijkt, zien we grote verschillen ontstaan tussen sectoren en ondernemingen. Afhankelijk van uw situatie bieden bijvoorbeeld ons ondernemersfonds, ons pakket aan steunmaatregelen, of ons netwerk wellicht uitkomst voor u. Hieronder brengen we deze en andere speciaal voor u bedoelde producten en diensten graag kort onder uw aandacht.


Ons ondernemersfonds voor nieuwe initiatieven

Wist u dat de gemeente Gilze en Rijen een ondernemersfonds heeft? Het fonds is bedoeld om nieuwe initiatieven van samenwerkende ondernemers én de lokale economie te stimuleren. Neem contact met ons op en we vertellen u graag meer over de mogelijkheden.


Werkgelegenheid & Arbeidsparticipatie

Heeft u vragen over een personeelsvraagstuk, sociaal ondernemen, personeel opleiden of subsidies? Neem dan contact op met Natascha van Wanrooij via talent2work@gilzerijen.nl en we kijken wat we voor u met ons netwerk in de regio kunnen betekenen.


Duurzaamheid

Wij hebben de ambitie om in 2030 CO2-neutraal te zijn. Zonnepanelen zijn een goede, betrouwbare bron voor het opwekken van duurzame energie. Met het project ‘Zon op Bedrijfsdaken’ maken we zonne-energie aantrekkelijk voor ondernemers. Dit project wordt ondersteund vanuit het programma Sociale Innovatie van Enpuls. Door zonnepanelen te plaatsen op uw bedrijfsdak kunt u zonne-energie opwekken én besparen op uw energierekening. Opgewekte stroom die niet wordt gebruikt, wordt teruggeleverd aan het net. Voor interesse in dit project en andere vragen over duurzaamheid kunt u een e-mail sturen naar duurzaamheid@abg.nl .


Station88

Station88 is een initiatief van Midpoint Brabant. Gemeente Gilze en Rijen is een partner van Midpoint Brabant. Station88 is in Midden-Brabant het Huis voor Ondernemerschap & Innovatie. Voor hun interessante onderwerpen, kijk gerust op https://station88.nl .


Bedrijfsbezoeken

Met de versoepeling van de coronamaatregelen kunnen we weer uw bedrijf komen bezoeken. Wethouder Economische Zaken David Vermorken en Bedrijvencontactfunctionaris Eric van Mierlo bezoeken elke week ondernemers. Om te zien wat er speelt en te ervaren wat voor mooie bedrijven er in onze gemeente actief zijn. We horen ook hoe we als gemeente daaraan bij kunnen dragen. Vaak nemen we zelf contact op met de ondernemer. Wilt u met ons in gesprek over ondernemen? Neem gerust contact op.


Ons pakket aan steunmaatregelen om perspectief te houden

We helpen waar mogelijk ondernemers graag om de coronacrisis door te komen. Ons pakket aan steunmaatregelen bevat een combinatie van landelijke en lokale maatregelen. Zo kunt u bij de gemeente bijvoorbeeld uitstel van betaling aanvragen voor aanslagen, belastingen en heffingen. Ook is een betalingsregeling mogelijk. Neem gerust contact met ons op en we vertellen u graag meer over het maatregelenpakket.


Meer ruimte voor lokale ondernemers bij opdrachten vanuit de gemeente

Als het aan het college ligt, krijgen lokale ondernemers meer kans om mee te dingen naar gemeentelijke opdrachten. Dat blijkt uit het nieuwe inkoop- en aanbestedingsbeleid. In juli 2021 is het aan de gemeenteraad om zich uit te spreken over het nieuwe beleid. Door hogere drempelbedragen vast te stellen, kunnen lokale en regionale ondernemers straks ook meedingen naar grotere opdrachten. Het aanbesteden van het werk, de levering of de dienst tegen de beste prijs-kwaliteitverhouding blijft het uitgangspunt.


Ons netwerk is ook uw netwerk

Ondernemen is ook netwerken. Als gemeente spreken we veel ondernemers, zien we veel bedrijven tijdens bedrijfsbezoeken en brengen we graag mensen met elkaar in contact. Zo hebben we al veel mooie, nieuwe samenwerkingsverbanden zien ontstaan. Neem gerust contact op met ons.


Uw aanspreekpunt is onze bedrijfscontactfunctionaris

Of het nu gaat om het ondernemersfonds, het pakket aan steunmaatregelen, een afspraak voor een werkbezoek of een afspraak maken met de wethouder of een medewerker van de gemeente, uw eerste aanspreekpunt is Eric van Mierlo, Bedrijfscontactfunctionaris van onze gemeente. Eric is bereikbaar via 088 – 38 21 373 of ericvanmierlo@abg.nl .


Met vriendelijke groeten,

Namens het College van B&W


David Vermorken

Wethouder Economie

1623913652xJrS1WA98srIMCfm

16-06-21 | Coronakredietregelingen

Coronakredietregelingen ook te gebruiken voor herstelinvesteringen;

verlengd tot 31 december 2021

Nieuwsbericht Rijksoverheid.nl | 16-06-2021 | 11:59


Drie speciale coronakredietregelingen kunnen om meer redenen aangevraagd worden door ondernemers: niet alleen om op korte termijn rekeningen te kunnen betalen, maar ook om bijvoorbeeld te investeren in nieuwe apparatuur of hun voorraden aan te vullen. Ook worden de regelingen verlengd tot en met 31 december 2021. Het gaat om de KKC (kredieten tot 50.000 euro), BMKB-C (tot 1,5 miljoen euro) en GO-C (tot 150 miljoen euro). Lees verder >


15-06-21 | Gemeente Gilze en Rijen biedt lokale ondernemers meer kansen

Als het aan het college ligt, krijgen lokale ondernemers meer kans om mee te dingen naar gemeentelijke opdrachten. Dat blijkt uit het nieuwe inkoop- en aanbestedingsbeleid. In juli 2021 is het aan de gemeenteraad om zich uit te spreken over het nieuwe beleid.


“Met meer dan 2.000 bedrijven zijn we een dynamische en veelzijdige MKB-gemeente. Onze gemeente telt heel veel succesvolle bedrijven, die graag meer voor de gemeente willen betekenen. Tot nu toe waren de kansen voor lokale en regionale ondernemers om mee te dingen naar gemeentelijke opdrachten beperkt. Zij kwamen vooral in aanmerking voor kleinere opdrachten. Door hogere drempelbedragen vast te stellen, kunnen zij straks ook meedingen naar grotere opdrachten.“ zegt wethouder David Vermorken (Economie).


Het aanbesteden van het werk, de levering of de dienst tegen de beste prijs-kwaliteitverhouding blijft het uitgangspunt. Maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzaamheid en fairtrade hebben een prominentere plaats gekregen in het inkoop- en aanbestedingsbeleid.


Verder moet het nieuwe beleid de administratieve lasten voor zowel leveranciers als de ambtelijke organisatie verlichten. “Uitgangpunt is dat we alleen met elkaar vastleggen wat nodig is. Door hetzelfde beleid toe te passen binnen de ABG-organisatie en de drie deelnemende gemeenten maken we het efficiënter en wordt lokale ondernemers uit drie gemeenten en de regio meer kansen geboden”, aldus de wethouder.


1623753851niVvvZl0mWvDKkLp


15-06-21 | GRIC Junior (update)

Gestart eind 2019 en inmiddels voor de meeste onder jullie al wel bekend: GRIC Junior. Een club jonge ondernemers (< 40 jaar) binnen het GRIC die een aantal keer per jaar bij elkaar komt om andere jonge ondernemers te ontmoeten, maar ook om verder te bouwen aan succesvol ondernemerschap en persoonlijke ontwikkeling.


Maar wie zijn nu precies deze jonge ondernemers?

De meeste van jullie hebben we al wel in beeld, maar we hebben het idee dat ons overzicht (nog) niet compleet is. Ben jij een jonge ondernemer (nog geen 40 jaar) of ben je opvolger in het bedrijf van je ouders? Meld je aan bij het secretariaat (info@gric.nl) als GRIC Junior lid, zodat we je direct kunnen benaderen voor de activiteiten die we gaan organiseren. En input over de te organiseren activiteiten is natuurlijk ook van harte welkom!


Onze eerste activiteit staat gepland voor 1 juli aanstaande, een bedrijfsbezoek bij Wilgenhart in Molenschot.


Werkgroep GRIC Junior

Eveline Vermeer, Erik van den Broek, Mark Deckers

28-05-21 | TVL voor startende ondernemers

Tegemoetkoming Vaste Lasten vanaf 31 mei geopend voor startende ondernemers

Nieuwsbericht Rijksoverheid.nl | 28-05-2021 | 13:26


Ondernemers die tussen 1 oktober 2019 en 30 juni 2020 zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel kunnen vanaf 31 mei een aanvraag indienen voor steun bij het betalen van hun vaste lasten. De regeling is bedoeld voor mkb’ers en zzp’ers met een vestigingsadres anders dan hun woonadres. Met deze aparte startersregeling kunnen ondernemers die in het eerste kwartaal van dit jaar 30% omzetverlies hadden ten opzichte van het derde kwartaal van 2020 een aanvraag doen. Het maximale subsidiebedrag is €124.999. De kosten van deze regeling zijn geraamd op 90 miljoen euro. Voor het tweede kwartaal van dit jaar kunnen startende ondernemers gebruik gaan maken van de algemene TVL-regeling. Lees verder >


28-05-21 | BIK-regeling vervangen

Kabinet vervangt BIK-regeling door verlaging werkgeverspremie

Nieuwsbericht Rijksoverheid.nl | 28-05-2021 | 16:35


De BIK-regeling wordt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 ingetrokken omdat uit informeel overleg met de Europese Commissie blijkt dat er een kans is dat zij de gehele BIK als ongeoorloofde staatssteun beschouwt. Het kabinet wil investeringen door het bedrijfsleven in deze coronacrisis zo snel mogelijk stimuleren en ondernemers zo min mogelijk in onzekerheid laten. Het kabinet stelt daarom voor om de AWf-premie voor werkgevers in 2021 te verlagen, zo mogelijk per 1 augustus 2021. Lees verder >


27-05-21 | Nieuwe datum omgevingswet

Nieuwe datum voor zorgvuldige start Omgevingswet: 1 juli 2022

Nieuwsbericht Rijksoverheid.nl | 27-05-2021 | 10:30


De beoogde inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet wordt met een half jaar verplaatst naar 1 juli 2022. Dit geeft het Rijk, gemeenten, provincies, waterschappen en uitvoeringsorganisaties meer ruimte om de implementatie van de wet op een zorgvuldige en verantwoorde wijze af te ronden. Dat meldt minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in een brief aan beide Kamers. Lees verder >

21-05-21 | 200 miljoen beschikbaar voor MKB

200 miljoen euro voor corona-doorstartkrediet MKB-bedrijven

Nieuwsbericht Rijksoverheid.nl | 21-05-2021 | 15:15


Het kabinet stelt 200 miljoen euro beschikbaar voor leningen aan MKB-bedrijven die getroffen zijn door de corona-crisis. Zij kunnen in aanmerking komen voor een lening van maximaal 100.000 euro, onder gunstige voorwaarden. Dat geld kunnen ondernemers gebruiken voor herstarten, uitbreiden of aanpassen van hun bedrijfsactiviteiten. Belangrijkste voorwaarde is dat bedrijven komen tot goede afspraken met hun schuldeisers en dat het bedrijf in de kern gezond is. Lees verder >


05-05-21 | Aanvraag 5e ronde NOW geopend

Werkgevers kunnen vanaf donderdag 6 mei bij het UWV een aanvraag doen voor de vijfde periode van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Volgens het UWV gaat het loket tien dagen eerder open dan aanvankelijk gepland was en blijft het ook langer open dan tijdens de eerdere ronden. Werkgevers kunnen er tot en met 30 juni terecht.


De voorwaarden in de vijfde NOW-periode zijn ongewijzigd. Werkgevers met minimaal 20 procent omzetverlies over een periode van drie maanden komen in aanmerking voor een tegemoetkoming van maximaal 85 procent van de loonkosten voor de maanden april tot en met juni.


In eerste instantie betaalt het UWV een voorschot van 80 procent van de tegemoetkoming. Het voorschot wordt betaald in drie termijnen. Meer informatie vind je op de website van het UWV.

05-05-21 | Groeikansen door intellectueel eigendom

Groeikansen door vastleggen intellectueel eigendom

Minder dan 5 procent van de Nederlandse ondernemers heeft hun merk, vormgeving, model, octrooi of kwekersrecht laten registeren. Terwijl uit hetzelfde recente Europese onderzoek blijkt dat het vastleggen van intellectueel eigendom kan leiden tot een forse inkomensstijging voor ondernemers variërend van 68% voor mkb’ers tot 18% voor het grootbedrijf. Daarom is namens diverse overheden de campagne ‘Intellectueel Eigendom: de kroon op je werk’ gestart. Lees meer over IE op de website IE Goed Idee

05-05-21 | Nieuwe AED locatie

Nieuwe AED locatie toegevoegd aan GRIC lijst

16202050497R4YsUBePRyDHlnT

Sinds kort heeft ook Versteijnen Trucks een AED in eigen beheer en zijn ze toegevoegd aan de GRIC AED lijst. De op deze lijst vermelde bedrijven hebben aangegeven hun AED, als zijnde vorm van burenhulp, voor collectief gebruik beschikbaar te stellen aan de overige ondernemers van GRIC. Zorg dat ook jouw AED beschikbaar is bij een hartstilstand in de buurt. Sta je nog niet op de lijst? Meld je AED dan alsnog aan bij HartslagNu en bij GRIC


Bekijk de AED lijst direct in Google Maps of print de PDF versie en hang deze op in je bedrijf.


Disclaimer GRIC AED lijst | Genoemde bedrijven zien deze dienstverlening als een vorm van burenhulp en zijn vrijwillig bereid, op verzoek, de AED met deskundige bediening in noodgevallen in te zetten, zoals het apparaat ingezet zou worden ten behoeve van een van haar eigen medewerkers. Genoemde bedrijven alsmede ondernemersvereniging GRIC zijn niet aansprakelijk voor enige schade in welke vorm dan ook die in het verband staan met het uitlenen en gebruik van het AED-apparaat.

23-03-21 | FOTY Awards, wie wordt zzp'er van het jaar

Ook dit jaar organiseert ZZP Nederland de Freelancer of the Year Awards, waarbij ze op zoek gaan naar de beste zzp’er van Nederland. Wie zich een jaar lang ‘zzp’er van het jaar’ mag noemen, wordt bekendgemaakt tijdens de Dag van de ZZP’er op donderdag 18 november.


Ga jij de uitdaging aan?


Vanaf nu is het mogelijk om je in te schrijven en dus kans te maken om uitgeroepen te worden tot de beste zzp’er van 2021. Deze titel brengt je niet alleen een mooie prijs, maar ook opdrachten en exposure onder je collega zzp’ers en in de landelijke pers. 


Nieuwsgierig geworden?


Kijk dan op de website van de Freelancer of the Year en schrijf je in!

23-03-21 | Nieuwsbrief GRIC

Afgelopen vrijdag is er weer een nieuwsbrief verstuurd met mogelijk interessante informatie. Ontvang je de nieuwsbrief nog niet? Dan kun je hier de laatste 20 nieuwsbrieven lezen en je meteen aanmelden!

27-05-21 | Steunpakket voortgezet in 3e kwartaal

Steunpakket banen en economie voortgezet in derde kwartaal

Nieuwsbericht Rijksoverheid.nl | 27-05-2021 | 16:00


De vooruitzichten voor het economisch herstel na corona zijn positief en het virus lijkt op zijn retour. Toch zijn er nog veel onzekerheden voor werkenden en bedrijven. Sommige ondernemers hebben fors moeten interen op hun reserves. Het kabinet is daarom van plan om het steunpakket voor banen en economie door te trekken in het derde kwartaal van 2021. Ook treft het kabinet extra maatregelen om bedrijven te helpen met hun gegroeide schuldenlast. Lees verder>


23-03-21 | TONK aanvraag geopend

TONK | Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten

Is je inkomen aanzienlijk gedaald door de coronacrisis en kan je hierdoor noodzakelijke kosten als woonkosten niet meer betalen? Dan kan de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) je misschien helpen. Die is gebaseerd op de ‘bijzondere bijstand’ en is sinds maart aan te vragen. Zo'n aanvraag kan met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021. Meer informatie vind je via Gemeente Gilze en Rijen en Rijksoverheid.nl.

10-02-21 | Update werkzaamheden N631

𝗨𝗽𝗱𝗮𝘁𝗲: 𝗪𝗲𝗿𝗸𝘇𝗮𝗮𝗺𝗵𝗲𝗱𝗲𝗻 𝗡𝟲𝟯𝟭 𝗸𝗼𝗺𝗲𝗻𝗱 𝘄𝗲𝗲𝗸𝗲𝗻𝗱 𝘃𝗲𝗿𝘇𝗲𝘁 𝗶.𝘃.𝗺. 𝗮𝗮𝗻𝗵𝗼𝘂𝗱𝗲𝗻𝗱𝗲 𝘃𝗼𝗿𝘀𝘁!

In verband met de vorst komen de werkzaamheden op de N631 dit weekend te vervallen.

De extra werkzaamheden staan nu gepland voor:

𝗪𝗲𝗲𝗸𝗲𝗻𝗱 𝘄𝗲𝗲𝗸 𝟴: 𝟮𝟴 & 𝟮𝟵 𝗳𝗲𝗯𝗿𝘂𝗮𝗿𝗶 𝘃𝗮𝗻 𝘇𝗮𝘁𝗲𝗿𝗱𝗮𝗴 𝟬𝟲:𝟬𝟬 𝘁𝗼𝘁 𝘇𝗼𝗻𝗱𝗮𝗴 𝟭𝟳:𝟬𝟬 𝘂𝘂𝗿 - 𝗪𝗲𝗴𝗮𝗳𝘀𝗹𝘂𝗶𝘁𝗶𝗻𝗴 𝘃𝗮𝗻𝗮𝗳 𝗔𝟮𝟳 𝘁/𝗺 𝗦𝗼𝗲𝘃𝗲𝗿𝗲𝗶𝗻𝘀𝘁𝗿𝗮𝗮𝘁

Lokaalverkeer wordt omgeleid via Wilhelminakanaal Zuid. Bestemmingsverkeer van en naar de bedrijventerreinen kunnen hiervan gebruik (blijven) maken.

Er wordt een verkeersregelaar geplaatst aan beide uiteinden van het werk die hiervan op de hoogte worden gesteld.

𝗪𝗲𝗲𝗸𝗲𝗻𝗱 𝘄𝗲𝗲𝗸 𝟭𝟮: 𝟮𝟲 𝘁/𝗺 𝟮𝟴 𝗺𝗮𝗮𝗿𝘁 𝘃𝗮𝗻 𝘃𝗿𝗶𝗷𝗱𝗮𝗴 𝟵.𝟬𝟬 𝘂𝘂𝗿 𝘁𝗼𝘁 𝗺𝗮𝗮𝗻𝗱𝗮𝗴 𝟬𝟲:𝟬𝟬 𝘂𝘂𝗿. - 𝗪𝗲𝗴𝗮𝗳𝘀𝗹𝘂𝗶𝘁𝗶𝗻𝗴 𝘃𝗮𝗻𝗮𝗳 𝗔𝟮𝟳 𝘁/𝗺 𝗦𝗼𝗲𝘃𝗲𝗿𝗲𝗶𝗻𝘀𝘁𝗿𝗮𝗮𝘁 - 𝗪𝗲𝗴𝗮𝗳𝘀𝗹𝘂𝗶𝘁𝗶𝗻𝗴 𝗞𝗲𝘁𝗲𝗻𝗯𝗮𝗮𝗻 -𝗡𝗮𝘀𝘀𝗮𝘂𝗹𝗮𝗮𝗻

Het verkeer van Oosterhout <-> Dorst/ Rijen wordt lokaal omgeleid. Er worden die dag werkzaamheden aan de asfaltdeklagen uitgevoerd.

Beide werkvakken zijn op hierboven genoemde tijden volledig afgesloten.


10-02-21 | Zonnevelden ja of nee?

Denk mee over zonne-energie in Gilze en Rijen!

Samen met jou willen wij ons steentje bijdragen aan een duurzame gemeente.


Eén van de mogelijkheden die de gemeente verkent is of er binnen onze gemeente duurzame energie opgewekt kan worden met zonnevelden. Zij nodigen je graag uit om hierover mee te denken. Op 16 februari organiseren ze van 19.30 - 21.00 uur een digitale bijeenkomst via MS Teams. Ben je erbij? 


Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar: duurzaamheid@abg.nl

10-02-21 | Red levens met jouw AED

1612945191DGV1kb63ilMlMuSV

Ca. een jaar geleden is een inventarisatie gemaakt van de aanwezige AED-apparaten op de bedrijventerreinen. De vermelde bedrijven hebben aangegeven hun AED, als zijnde vorm van burenhulp, voor collectief gebruik beschikbaar te stellen aan de overige ondernemers van GRIC. Zorg dat ook jouw AED beschikbaar is bij een hartstilstand in de buurt. Sta je nog niet op de lijst? Meld je AED dan alsnog aan bij HartslagNu en bij GRIC!


BEKIJK HIER DE GRIC AED LIJST

05-02-21 | Uitnodiging GRIC OnLine

UPDATE 22-02-21

Helaas heeft het bestuur, vanwege zeer geringe interesse, moeten besluiten deze activiteit te annuleren.


Ben jij er ook wel weer eens aan toe om met je mede GRIC-leden bij te praten? Wij wel!

Daarom willen we dan ook, bij voldoende interesse, eind februari onze eerste digitale bijeenkomst organiseren. Interesse?Meld je aan!

05-02-21 |Regelingen: wat is er gewijzigd?

Beste ondernemers,


Bijgaand ontvang u de actuele Infographic van Station88. Station88 is een initiatief van Midpoint Brabant. Gemeente Gilze en Rijen is een partner van Midpoint Brabant. De Infographic, de unieke en handige tool met linkjes die de ondernemer direct naar de juiste informatie leiden, is aangepast met het volgende:

 NOW 3.1 is gesloten maar 3.2 is aan te vragen vanaf 15 februari bij UWV

 Module evenementen-branche wordt genoemd

 VDG, opslag Voorraad Gesloten Detailhandel als extra op TVL voor ondernemers met verplicht gesloten non-food detailhandel ondernemingen.

 Verlenging van de SOL (Starterslift OverbruggingsLening)

 Alle verlengde regelingen, zijn meegenomen


16125180853wgvMxuT5J8sOIDf


20-01-21 | Lockdown verder aangescherpt

Lockdown verder aangescherpt vanwege zorgen om nieuwe virusvarianten

Nieuwsbericht van Rijksoverheid.nl | 20-01-2021 | 14:05


Het kabinet maakt zich grote zorgen om Britse variant van het coronavirus, die nog besmettelijker is dan het virus dat we al kennen. Daarnaast zijn er andere varianten van het virus waar zorgen over bestaan. Er zijn extra maatregelen nodig om die nieuwe varianten van het virus onder controle te krijgen. Daarom geldt vanaf vrijdag 22 januari een avondklok. Bovendien scherpt het kabinet het advies voor bezoek aan: ontvang maximaal één persoon van 13 jaar of ouder per dag en ga maximaal één keer per dag ergens op bezoek. Ook worden extra beperkingen ingevoerd om het aantal internationale reisbewegingen tegen te gaan. Lees verder >


08-01-20 | Provincie zoekt leden

Provincie zoekt leden voor Brabants Business Panel


De Brabant Impact Monitor maakt onder andere gebruik van cijfers die verzameld worden door het Brabant Business Panel. Na een aantal proefmaanden is dit panel nu voor het eerst met een fors bestand uitgebreid.


Ook u kunt meedoen!


Door deelname aan het panel helpt u met het verkrijgen van inzicht in de Brabantse economie. Met dat inzicht kunnen de provincie en andere beleidsmakers beter beleid maken. U helpt door deelname dus uzelf en de ondernemers om u heen.


U kunt uw bedrijf aanmelden door een mail te sturen naar jvoort@brabant.nl. In deze mail vermeldt u uw bedrijfsnaam, uw eigen naam en het emailadres waarop onderzoeksbureau Dimensus u mag benaderen. Deelnemers aan het panel krijgen een rapportage toegestuurd.

08-01-20 | DJ's in actie voor Gilze en Rijen

DJ's in actie voor Gilze en Rijen


Diverse DJ’s uit Gilze en Rijen, zullen een 24-uurs muziekmarathon verzorgen van 15 januari 20.00 uur tot 16 januari 20.00 uur. Ze gaan in deze 24 uur zoveel mogelijk geld ophalen, voor clubs, verenigingen, bedrijven en stichtingen, die het moeilijk hebben.


Deze uitzending is te volgen via de lokale omroep TV HalloGilzeRijen, of via Vimeo


Door het scannen van onderstaande QR-code, kun je een bedrag bepalen en daarbij natuurlijk aangeven welk liedje je graag wilt horen. Het bedrag, het liedje en het goede doel van jouw keuze, mag je zelf invullen. Doe je ook mee? Deel dit bericht gerust met al je familie en vrienden, zodat ook zij ons een steuntje in de rug kunnen geven in deze moeilijke Corona-tijd. 


Alvast super bedankt voor jouw inbreng!


16100916314V8ubU4zdgLBwYfs1610091593xsMaO4KLJFjO2UpG


Een succesvol en vooral gezond 2021 gewenst!

161009283257QehyDQs0DTnqh8

16-12-20 | Belastingwijzigingen 2021

Belangrijkste belastingwijzigingen per 1 januari 2021

Nieuws van Ministerie van Financiën | 15-12-2020 | 15:24


De Eerste Kamer heeft op 15 december ingestemd met het pakket Belastingplan 2021. Dit betekent dat er vanaf volgend jaar een flink aantal belastingmaatregelen veranderen. Hierna treft u een overzicht aan van de belangrijkste wijzigingen. Als u in een paar minuten wil weten wat de wijzigingen voor u betekenen, ga dan naar de ‘wat betekent dit voor mij’ tool van Wijzer in Geldzaken. Lees verder >