17-09-20 | Bericht van wethouder David Vermorken

17-09-20 bericht van wethouder David Vermorken


Beste ondernemer,


Als gemeente hechten wij veel waarde aan contact met onze ondernemers. Zeker in deze onze onzekere coronatijd. Graag had ik u vanavond willen begroeten tijdens onze jaarlijkse ondernemersavond die we altijd samen organiseren met het GRIC. Wegens de corona-maatregelen is deze bijeenkomst fysiek niet mogelijk. Daarom spreek ik u graag langs deze weg toe:


1600413030l29wdNgV7Otluzlt


Met vriendelijke groet,


D. (David) Vermorken

Wethouder Economie, Sport, Cultuur, Financiën en Bedrijfsvoering

1600413129CS3JO4MwZauwfpqN

E: david.vermorken@gilzerijen.nl