17-12-20 | Verbetering spoorzone Rijen

Op de hoogte blijven van project spoorzone Rijen?


De gemeente Gilze en Rijen heeft de samenwerking gezocht met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, de provincie Noord-Brabant, NS en ProRail om de stationsomgeving te verbeteren en knelpunten aan het spoor in Rijen op te lossen. Denkt u daarbij aan oplossingen voor geluid, trillingen, dichte spoorwegovergangen en een verouderd station.


Wil je graag op de hoogte blijven? Check dan de website https://www.gilzerijen.nl/spoor/. Hier vind je laatste nieuws(-brieven), downloads en (ontwerp-)bestemmingsplannen