20-03-20 | Inschrijven TOZO regeling ZZP'ers

Bericht van Gemeente Gilze en Rijen


Dinsdag 17 maart kondigde het kabinet een noodpakket van maatregelen aan om ondernemers en ZZP-ers te helpen die door de Coronacrisis in de problemen komen.


Een maatregel is dat ZZP-ers bij de gemeente voor een periode van drie maanden een uitkering kunnen aanvragen om in hun levensonderhoud te voorzien. De uitkering vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet worden terugbetaald. Er wordt bij deze regeling niet gekeken naar de financiële situatie van de aanvrager, dus geen vermogens- en partnertoets. Deze regeling wordt nu uitgewerkt. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vraagt nog even geduld te hebben.


Ben u van plan als ZZP-er uit de gemeente Gilze en Rijen gebruik te gaan maken van deze regeling? Omdat we hiervoor samenwerken met de gemeente Tilburg, kunt u zich melden via de website: www.tilburg.nl/ondernemers/ondernemersadvies/.


Zodra de uitwerking van deze regeling bekend is, gaat de gemeente haar uiterste best doen om de aanvragen zo spoedig mogelijk te verwerken.